فکس

فکس
فکس
نمایش:
مرتب کردن براساس:

فکس KX-MB2120

فکس KX-MB2120تغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)سرعت چاپ 26 صفحه در دقیقه / سرعت کپی 26 برگه در دقیقهکیفی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-MB2130

فکس KX-MB2130تغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)سرعت چاپ 26 صفحه در دقیقه / سرعت کپی 26 برگه در دقیقهکیفی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-MB2085

فکس KX-MB2085تغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)سرعت چاپ 24 صفحه در دقیقه / سرعت کپی 24 برگه در دقیقهکیفی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-MB2170

فکس KX-MB2170تغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)سرعت چاپ 26 صفحه در دقیقه / سرعت کپی 26 برگه در دقیقهکیفی..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FL612

فکس KX-FL612مودم با سرعت14.4 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)ID Callerحافظه 170 صفحه ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-MB2025

فکس KX-MB2025مودم با سرعت 33.6 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (250 برگه)ID Callerحافظه 170 صفحه..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP365

فکس KX-FP365دفترچه تلفن (100 مخاطب)مودم با سرعت 14.4 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (10 برگه)ID..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP388

فکس KX-FP388دفترچه تلفن (100 مخاطب)مودم با سرعت 14.4 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (10 برگه)ID..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP701

فکس KX-FP701دفترچه تلفن (110 مخاطب)مودم با سرعت 14.4 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (10 برگه)سا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP711

فکس KX-FP711دفترچه تلفن (110 مخاطب)مودم با سرعت 14.4 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (10 برگه)سا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP206

فکس KX-FP206دفترچه تلفن (50 مخاطب)مودم با سرعت 96 کیلوبیت بر ثانیهتغذیه اتوماتیک برگه (20 برگه)ID Ca..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FP215

فکس KX-FP215دفترچه تلفن (50 مخاطب)مودم با سرعت 96 کیلوبیت بر ثانیهحافظه ذخیره 28 برگهبلندگوی دو طرفه..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FT981

فکس KX-FT981قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرندهتغذیه اتوماتیک برگه (10 برگه)دفترچه تلفن (100 مخاطب)مو..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FT987

فکس KX-FT987قابلیت نشان دادن شماره تماس گیرندهدارای بلندگو دیجیتال دوتاییسیستم پاسخگوی دیجیتالتهیه ا..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FT501

فکس KX-FT501قابلیت ارسال فکس به 20 مقصدشماره گیری آسان برای دسترسی سریعقابلیت نشان دادن شماره تماس گ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

فکس KX-FT503

فکس KX-FT503قابلیت ارسال فکس به 20 مقصددارای پردازشگر تصویر به منظور کپی و چاپقابلیت نشان دادن شماره..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان